Suunnitelma hygieniavaatimusten ja etäisyyksien ylläpidon noudattamisesta