...

Naisten ohjattua keilailua 2.11. kello 17:30

Naisille suunnattu keilailuilta. Sisältää teorian perusteet, ohjattua harjoittelua ja leivoskahvin. Hinta 25 €. Kouluttajana maajoukkuevalmentaja Heli Turja. 

Ilmoittautumiset keilahallille puhelin 050 391 4100

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.