...

Elämme merkityksellisiä aikoja!!! Päivitys 18. 3. kilpailuerät

Meillä kaikilla huoli tulevaisuudesta, ja epätietoisuus tilanteen kehittymisestä.

Tämän hetken tietämyksen perusteella yksittäisten asiakkaitten osalta ei keilailua katsota julkiseksi tilaisuudeksi. JOTEN AINAKIN TOISTAISEKSI HALLI AUKI.

Tämän päivän ja lähipäivien aikana tilanne selkiytyy kun asiasta viranomaispäätöksiä.

Kaikki ryhmävaraukset ja vakiovuorot kuitenkin 13.4. saakka peruttu.

Kilpailuerät jatkuvat seuraavasti: 

Kilpailueriin pääsääntöisesti korkeintaan neljä kilpailuparia kerrallaan, kuitenkin ennakkovarauksella mahdollista 2 * 6 kilpailijaa (jolloin kaksi tyhjää rataa ryhmien välissä) 

Erikoiskilpailun Loppukilpailu siirtyy muöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan, kun se on mahdollista järjestää rajoitusten päätyttyä niin, että kaikilla halukkailla on riittävä aika osallistua alkukilpailuun.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.